Familie over de Kook privacy statement

Familie over de Kook Familie over de Kook, gevestigd aan Vijverbos 36
2134 GS Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.familieoverdekook.nl Vijverbos 36
2134 GS
Hoofddorp 0238923123

Marie Louise Kaldenbach is de Functionaris Gegevensbescherming van Familie over de Kook zij is te bereiken via info@b4men.nl of info@familieoverdekook.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Familie over de Kook verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@b4men.nl of info@familieoverdekook.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Familie over de Kook verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Familie over de Kook analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Familie over de Kook neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Familie over de Kook) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Familie over de Kook bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Familie over de Kook verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Familie over de Kook gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Familie over de Kook en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@b4men.nl of info@familieoverdekook.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Familie over de Kook wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Familie over de Kook neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@b4men.nl of info@familieoverdekook.nl

gesponsorde content:

Naast advertenties op Familie over de Kook kunnen in recepten affiliate links en merknamen zichtbaar zijn. Wanneer deze zichtbaar zijn en/of jij via zo’n link iets koopt ontvangen wij hier een kleine commissie over.

Door advertenties en affiliate links kunnen wij onze content gratis blijven aanbieden op Familie over de Kook en kan jij hopelijk blijven genieten van heerlijke recepten. Zo helpen wij elkaar.

Links:

Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken, ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Mediavine Programmatic Advertising (Ver 1.1)

De Website werkt samen met Mediavine om op interesses gebaseerde advertenties van derden te beheren die op de Website verschijnen. Mediavine serveert inhoud en advertenties wanneer u de Website bezoekt, waarbij gebruik kan worden gemaakt van eerste cookies en cookies van derden. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de webserver naar uw computer of mobiele apparaat (in dit beleid een “apparaat” genoemd) wordt gestuurd, zodat een website bepaalde informatie over uw surfactiviteit op de Website kan onthouden.

First party cookies worden aangemaakt door de website die u bezoekt. Een derde partij cookie wordt vaak gebruikt in behavioral advertising en analytics en wordt aangemaakt door een ander domein dan de website die u bezoekt. Cookies van derden, tags, pixels, beacons en andere gelijkaardige technologieën (gezamenlijk, “Tags”) kunnen op de Website geplaatst worden om de interactie met reclamecontent te monitoren en om reclame te richten en te optimaliseren. Elke internetbrowser heeft een functie waarmee u zowel eerste- als third-party cookies kunt blokkeren en de cache van uw browser kunt leegmaken. De “help”-functie in de menubalk van de meeste browsers vertelt u hoe u kunt stoppen met het accepteren van nieuwe cookies, hoe u meldingen van nieuwe cookies kunt ontvangen, hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen en hoe u de cache van uw browser kunt wissen. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, kunt u de informatie raadplegen op All About Cookies.

Zonder cookies is het mogelijk dat u niet ten volle kunt profiteren van de inhoud en functies van de Website. Wij wijzen u erop dat het weigeren van cookies niet betekent dat u niet langer advertenties zult zien wanneer u onze Website bezoekt. In het geval u zich afmeldt, zult u nog steeds niet-gepersonaliseerde advertenties op de Website zien.

De Website verzamelt de volgende gegevens met behulp van een cookie bij het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties:

  • Versie besturingssysteem
  • Type apparaat
  • Taal van de website
  • Type webbrowser
  • E-mail (in gehashte vorm)

Mediavine Partners (hieronder vermelde bedrijven waarmee Mediavine gegevens deelt) kunnen deze gegevens ook gebruiken om te koppelen aan andere eindgebruikersgegevens die de partner onafhankelijk heeft verzameld om gerichte advertenties te leveren. Mediavine Partners kunnen ook afzonderlijk gegevens over eindgebruikers verzamelen uit andere bronnen, zoals advertentie-ID’s of pixels, en die gegevens koppelen aan gegevens die zijn verzameld bij Mediavine-uitgevers om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden in uw online ervaring, inclusief apparaten, browsers en apps. Deze gegevens omvatten gebruiksgegevens, cookie-informatie, apparaatinformatie, informatie over interacties tussen gebruikers en advertenties en websites, geolocatiegegevens, verkeersgegevens en informatie over de verwijzingsbron van een bezoeker naar een bepaalde website. Mediavine Partners kan ook unieke ID’s aanmaken om doelgroepsegmenten te creëren, die worden gebruikt om gerichte reclame te bieden.

Indien u meer informatie wenst over deze praktijk en wilt weten welke opties u hebt om al dan niet aan deze gegevensverzameling deel te nemen, ga dan naar National Advertising Initiative opt out page. Deze site zou je ook kunnen bezoeken Digital Advertising Alliance website of Network Advertising Initiative website voor meer informatie over op interesses gebaseerde reclame. U kunt de AppChoices-app downloaden op Digital Advertising Alliance’s AppChoices app om u af te melden in verband met mobiele apps, of gebruik de platformbesturing op uw mobiele apparaat om u af te melden.

Voor specifieke informatie over Mediavine Partners, de gegevens die elk van hen verzamelt en hun beleid inzake gegevensverzameling en privacy, kunt u terecht op Mediavine Partners.